“Det Smelter”

Engang imellem bliver betegnelserne nederlandsk for sproget hhv. Nederlandene for landet ikke censureret i de danske aviser.Det var tilfældet med anmeldelsen af den flamske forfatter Lize Spits oversatte bog „Det Smelter”  i Politiken sidste år. Vi glemte at bringe nyheden, men da den er glædelig, er det ikke for sent.Her er det takket været den flamske litteraturfond at betegnelsen nederlandsk blev brugt af forlaget Rosinante. Litteraturfonden går aktivt ind for betegnelsen nederlandsk. Det gør den i henhold til den sprogunion, som Nederlandene og Flandern danner.Kulturredaktører på danske aviser kan som regel også se, at det ikke skader og viderebringe dette faktum. De censurer ikke. Derfor for en gangs skyld nederlandsk. Hurra!Et eksempel til efterfølgelse i Politikens øvrige spalter, ville man mene.