Nederlandene foregangsland hvad dyrevenlig kødproduktion angår

I en opinionsartikel om dyrevelfærd i dagbladet Politiken skriver to forskere fra Københavns Universitet d. 14.11.2023 at danske forbrugere hellere vil betale for glade grise end for klimavenlige grise, og at den mest klimavenlige produktion ikke nødvendigvis er den mest dyrevenlige. De to herrer foreslår derfor at den danske supermarkedsbranche finder frem til en mindste fællesnævner for dyrevenlig produktion af svinekød, sådan som den danske detailhandel allerede gjorde med hønsekød og udfasningen af “turbokyllingerne.”
Hvad dyrevelfærden i svinekød angår, kommer Nederlandene ind i billedet “hvor alt fersk svinekød, der bliver solgt i kølediskene, allerede har et niveau af dyrevelfærd, som er højere end lovens mindstekrav.” 
Udover at pege på det gode eksempel som Nederlandene på dette område er, vælger Peter Sandøe og Jakob Vesterlund Olsen bevidst den rigtige term Nederlandene i deres debatartikel d. 14. november 2023. Det er glædeligt, da dagbladet Politiken ellers – ligesom øvrige danske medier – lider af “hollanditis” og bortcensurerer “Nederlandene” i artikler, skrevet af de egne journalister. Men nuancerne i sprogbrugen gør en forskel, hvilket de to forskere fra KU heldigvis er klare over.  
Artiklen findes ved at klikke på følgende link (kræver abonnement)https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art9606744/Forbrugerne-vil-hellere-have-glade-grise-end-klimavenlige-grise