Holland er ikke et land

Der findes overhovedet ingen stat der hedder ‘Holland.’ Til gengæld eksisterer staten Nederlandene uden nogen som helst tvivl. Kongeriget Nederlandene hedder det officielt, i daglig tale kaldt Nederland. Forkortelsen NL på bilerne og på Internet er ikke til at tage fejl af. Holland er kun en del af Nederlandene. Regionen Holland ligger langs Nordsøkysten og består i dag administrativt af to provinser, Noord-Holland og Zuid-Holland – altså et nordligt og et sydligt Holland.

Der findes mange flere provinser i Nederlandene, for eks. syd for Zuid-Holland provinsen Zeeland, som landet New Zealand er opkaldt efter (og engang hed Australien Nieuw Holland, opkaldt efter den nederlandske provins). De fleste provinser har en selvstændig historie som grevskaber eller hertugdømmer, og denne historie rækker langt ind i Middelalderen. I det 16. århundrede sluttede nogle af disse provinser sig sammen efter en opstand mod deres spansk-habsburgske konge og dannede en selvstændig stat, nærmere bestemt en republik. Det blev en formående og skelsættende stat og en vigtig sømagt i 1600- og 1700-tallet (se videre under afsnittet ”Fælles kultur, fælles historie”).

At kalde alle disse gamle regioner og forhenværende småstater for Holland, svarer til at kalde hele Danmark for Jylland. Man kan spørge sig hvorfor. Er det fordi Nederlandene er uden betydning for danskerne og den danske stat? Nederlandene har gennem historien haft en betydelig indflydelse på Danmark, især under Christian IV, Frederik III og gennem hele 1600-tallet, men også før og efter. Mange vigtige kulturelle og samfundsmæssige udviklinger siden middelalderen er kommet til Danmark gennem de nederlandske provinser, enten direkte eller via de nordtyske regioner. En række ord i det danske sprog stammer fra nederlandsk – eksempelvis det meste af den maritime sprogbrug (det hedder f.eks. et orlogsskib, fordi ‘oorlog’ betyder krig på nederlandsk) og i geografiske betegnelser (Kattegat alias ‘Kattehullet’).

I dag er Nederlandene stadigvæk en stor økonomisk partner. I øvrigt er det for længst ikke en republik mere, men et kongerige.

Geef een reactie