Et spørgsmål om respekt

På tysk hedder det Die Niederlande, på engelsk The Netherlands, på fransk Les Pays-Bas. Uanset om vi bruger tysk, engelsk eller fransk mener vi selvfølgelig det land, der ligger sydvest for Danmark. Derfor skal og bør dette land også omtales, skriftligt eller mundtligt, som det, det hedder: Nederlandene eller bare Nederland. Mange danskere er åbenbart blevet forkert oplyst og tror, at det hedder ‘Holland’. Her bærer ikke mindst skolerne, men også medierne et stort ansvar.

Normalt er danskere et ganske oplyst folkefærd på grund af deres generelt gode undervisningssystem. Her har det alligevel svigtet, og man kan spørge sig hvorfor? Åbenbart glemmer de brave danske lærere at undervise i de rette sammenhænge i geografi- og historietimerne. De burde for eksempel vide, at betegnelsen Nederlandene i europæiske oversættelser fra og til dansk er den eneste, som er tilladt, når der tales eller skrives om nabolandet sydvest for Danmark. Det samme gælder naturligvis tillægsordet nederlandsk, både som betegnelse for alt hvad der har med Nederlandene at gøre og som term for sproget i Nederlandene og Flandern.

Når Danmark i EU-sammenhæng og ved dets egne læreanstalter såsom Københavns og Århus Universitet altså udelukkende bruger betegnelserne Nederlandene og nederlandsk, burde både skoler og medier tage skridtet fuldt ud. Så kan medier og myndigheder ikke påstå, at ”danskerne ikke forstår eller vil forstå det”. Man kan heller ikke afvise det med, at ”sådan har vi altid gjort”. Skal man blive ved med at bruge en fejl, bare fordi den er gængs?

I Nederlandene kunne ingen drømme om at bruge ‘Holland’ som officielt navn for landet. Godt nok bliver ‘Holland’ nogle gange brugt i marketingssprog eller slagord, men det er altid en stilistisk variation med den officielle betegnelse i baghovedet. Mange af de såkaldte hollandske oste, som for eks. Gouda og Edammer, kommer da faktisk fra regionen Holland, i disse tilfælde fra byerne Gouda og Edam i hhv. provinsen Syd-Holland og Nord-Holland. Derimod ville det vække meget stor forargelse, hvis man kaldt Beatrix for ‘dronning af Holland’. Men det gør danskerne jo!

Nederlændere siger i øvrigt ikke Nederlandene, men meget simpelt: Nederland. Altså i én-tal. Det gør nordmændene også. Her viser man behørig respekt for et overhovedet ikke så fjerntliggende land i Europa. Det er tid til forandring!

Geef een reactie