Vrøvl vedrørende Pieter Brueghel

Pieter Brueghel skulle have malet ‘en hollandsk by’ i sit værk ‘Kampen mellem Karneval og Faste’ fra 1559. Det skrev Kristeligt Dagblad i en artikel den 7. marts 2011. Men det er ret usandsynligt at det drejer sig om en by i den nederlandske region Holland. Pieter Brueghel (eller Bruegel som han selv stavede sit navn) kom fra den nederlandsk/belgiske region Brabant og boede en stor del af sit liv i Bryssel. Han regnes derfor for flamsk maler. Læs hvad et af vores medlemmer i denne anledning har skrevet til Kristeligt Dagblad:

Maleriet af Pieter Bruegels fastelavnsscene viser ifølge kommentaren ved billedet optrin fra “en hollandsk by i 1559.” Det viser endnu engang at der i dagens Danmark hersker stor forvirring m.h.t. Beneluxlandenes sprog og historie. Kendsgerning er at Bruegel regnes for flamlænder. Og så er det mere sandsynligt at scenen afspillede sig i det nuværende Belgien hhv. Flandern. Desværre bliver hele Nederlandenes og Flanderns sprog, kultur og historie i Danmark ofte forenklet til Holland og hollandsk, også når det gælder områder, der i dag udgør Belgien. For eksempel når man skelner mellem hollandsk og flamsk, selv om Nederlandene og Flandern har dannet en sprogunion, der skal værne om det fælles sprog: nederlandsk.

Vi får endnu et andet eksempel i Birthe B. Pedersens i sig selv fine gennemgang af karnevalstraditioner. Traditionen med at slå katten af tønden menes at stamme fra “de hollandske gartnere på Amager”, skriver hun. Det er sandsynligt at der blandt disse bønder var folk fra Holland, et vestligt område i den nuværende stat Nederlandene. Det har man dog aldrig fundet belæg for. Til gengæld skrev den belgiske rigsarkivar Emile Vanden Bussche allerede i 1879 et værk om kolonien på Amager, og heri omtalte han originale dokumenter med navne på flamlændere, der var udvandret til Store Magleby. Mærkeligt nok er Vanden Bussches værk aldrig blevet taget til efterretning her i landet.

(Denne tekst fra Dirk Evers blev i en lidt anden form som læserbrev publiceret i Kristeligt Dagblad den 12. marts 2011)

Geef een reactie