Slut med Holland: Den nederlandske udenrigsminister skriver til Foreningen Nederlandsk.Nu

Det er desværre evident, at der mange gange forekommer sjusk fra nederlandsk side, når det gælder landebetegnelsen. Det er for eksempel tilfældet, når nederlandske speditører skriver ‘Holland’ på deres lastbilers presenning, selv om det pågældende firmas hovedsæde ikke ligger i region Holland. Den samme platte form for markedsføring gør sig gældende hos det officielle nederlandske turistkontor, som finder det i orden at kalde sin hjemmeside holland.com. Det skulle efter sigende være et godt brand, endda når De Frisiske Øer skal markedsføres!

Denne argumentation stiller Foreningen Nederlandsk Nu sig ganske uforstående overfor. Vi vil opfordre til, at man sikrer sig rettighederne til både www.netherlands.com og www.thenetherlands.com, samt at man flytter alt indhold over til disse sider.

Foreningen Nederlandsk Nu kan dog med glæde konstatere, at der efterhånden blæser nye vinde. Allerede nu omtaler den danske udgave af www.holland.com sproget som nederlandsk. I diverse tekster er der ligeledes tale om Nederlandene ved siden af Holland. Det er et skridt i den rigtige retning.

En endnu bedre nyhed nåede os i denne uge. Tidligere kunne nederlandske embedsmænd engang imellem sjuske med landebetegnelsen, når de på engelsk omtalte deres hjemland som Holland, selv om den officielle term er the Netherlands.

I et brev til Foreningen Nederlandsk Nu tilkendegiver den nederlandske udenrigsminister, at denne fejlagtige praksis er slut. Ministeren går i brevet ind for, at man på engelsk anvender termen the Netherlands frem for Holland.

Som tidligere berettet tilkendegav et enstemmigt nederlandsk parlament i 2010, at landebetegnelsen på fremmedsprog skal svare til en term der ligner Nederland (se nyhed dd. 29. januari 2011 på denne side). Når det nederlandske udenrigsministerium senere på året flytter sin hjemmeside til en ny portal, vil den argumentere positivt for brugen af the Netherlands, fremgår det af udenrigsministerens brev.

Foreningen Nederlandsk Nu venter spændt på at se denne portal.

Geef een reactie