Orlogsmuseet viser Fanen

Orlogsmuseet bruger nu konsekvent termerne Nederlandene og nederlandsk i sin udstilling. Foreningen “Nederlandsk Nu!” efterlyser flere gode eksempler.

Da den danske flåde fejrede sit 500 års jubilæum i 2010, blev udstillingsteksten på Orlogsmuseet i København ajourført. Orlogsmuseet fortæller den danske flådes historie ved hjælp af oprindelige skibsmodeller, søkort og modeller af søslag. Foreningen Nederlandsk Nu har med glæde konstateret, at museet er gået over til udelukkende at bruge betegnelserne Nederlandene og nederlandsk i udstillingen. Der er tale om en synlig forbedring.

Nederlandene ydede under Svenskerkrigene et væsentligt bidrag til Danmarks fordel. Dette kan man tydeligt se ved en model af søslaget i Øresund i oktober 1658, hvor den underlegne, men kampvante nederlandske flåde efter et fem timers langt frontalt angreb brød igennem den svenske flådes spærring ud for Kronborg Slot. Under slaget omkom den berømte nederlandske viceadmiral Witte de With. Foreningen “Nederlandsk Nu!” har et stille ønske om, at flere danske museer vil følge Orlogsmuseets gode eksempel og gå over til Nederlandene og nederlandsk, når de ajourfører deres udstillingstekster på dansk og engelsk.

Geef een reactie